Specialutställningar

Bilar och verktyg

Kommer du ihåg?

Här intill ser du några av museets godbitar vad gäller fordon.

Vi har bilar och motorcyklar från många olika tidsåldrar och de är alla i fantastiskt skick. En del av dem har dessutom figurerat i  filmer, bl a Hasse & Tages.