Samarbetspartners

Våra samarbetspartners

Ett stort tack till alla våra samarbetspartners!
Utan er hade inte vår verksamhet på Johannamuseet varit möjlig.

sydkusten.se 
Till hemsidan
Ett samarbete mellan företag i kommunen för turisternas och besökarnas bästa val.

Skurupshem 
Till hemsidan
Skurupshem – ett bekymmersfritt liv.

Skurups kommun 
Till hemsidan
Kommunen mitt i Nils Holgerssons hembygd.

Skåne Sydost
Till hemsidan
Ett samarbete mellan företag inom turistnäringen i sydöstra Skåne.

Skurups Sparbank 
Till hemsidan
Banken där du fortfarande möter människor.

Leader
Till hemsidan
Leader Söderslätt

EU
Till hemsidan
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

[a.c.d.c] AB
Till hemsidan
Anders & Charlotte Dahlström Consulting AB, [a.c.d.c], skapade vår hemsida och hjälper dessutom till med att hålla den uppdaterad.